Välkommen till

Välkommen till Fortuna Förlag!

Fortuna Förlag ger ut smarta fälthandböcker i fickformat som guidar dig genom Nordens naturliv. Vi ger även ut populärvetenskapliga böcker med historisk inriktning. För större företag och organisationer erbjuder vi historieskrivning. Se under fliken ”Företagsproduktioner”.

Förlaget har också ett stort utbud av illustrationer, företrädesvis inom nordisk natur. Samtliga illustrationer är målade av konstnärer och är fackgranskade.

Kontakta oss för mer information.

Fortuna Förlag AB
Tel: 073 539 17 17 | E-post: info@fortunafab.se